Ομαδικά προγράμματα αθλητικών ακαδημιών & σχολείων

Με την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας διαμορφώσαμε προγράμματα ομαδικής ασφάλισης αθλουμένων παιδιών & μαθητών, με προεπιλεγμένο συνδυασμό καλύψεων, αλλά και αρκετή ευελιξία, ώστε να καλύπτουν μεγάλο εύρος αναγκών.

Σε ποιους απευθύνονται:

Σε όλα τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και τις αθλητικές ακαδημίες, που ενδιαφέρονται για την υγεία και ευεξία των παιδιών και των ομάδων τους.

Τι σας προσφέρουν:

• Ευελιξία γιατί προσαρμόζονται στη σύνθεση και τα ειδικά χαρακτηριστικά του των ανθρώπων της ομάδας
• Σιγουριά γιατί ασφαλίζετε την υγεία των ανθρώπων της ομάδας
• Ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας της ομάδας.