Πρωτοβάθμια Φροντίδα και Πρόληψη

Θέλετε να διασφαλίσετε νοσοκομειακή κάλυψη και πρόσβαση σε διαγνωστικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου;

Συνδυάστε όποιο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας NN Orange Cross επιλέξατε, με το πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας και πρόληψης. Έτσι, διασφαλίζετε πρόσβαση σε:

• Διαγνωστικές εξετάσεις
• Ιατρικές επισκέψεις στα συνεργαζόμενα ιδιωτικά ιατρεία του δικτύου
• Κατ’ οίκον ιατρικές επισκέψεις
• Οδοντιατρική φροντίδα
• Φυσιοθεραπείες
• Check-up

Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε χρήση των υπηρεσιών αυτών μέσω του παρόχου της επιλογής σας, διαλέγοντας μεταξύ του Ομίλου Affidea και του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ.