Επένδυση-Αποταμίευση

Σε ποιους απευθύνεται:
Απευθύνεται σε εσάς που επιθυμείτε ένα πρόγραμμα που προσαρμόζεται στο δικό σας επενδυτικό προφίλ, παρέχοντάς σας:

• σταδιακή αποταμίευση με προοπτική αποδόσεων
• ευελιξία στις καταβολές και την κατανομή της επένδυσής σας
• αξιοποίηση του επιπλέον κεφαλαίου που τυχόν διαθέτετε, χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα των εφάπαξ έκτακτων καταβολών