Ασφάλιση Ζωής

Το πρόγραμμα ασφάλισης ζωής, με χαμηλό κόστος, σας παρέχει τη σιγουριά ότι τα αγαπημένα σας πρόσωπα είναι οικονομικά εξασφαλισμένα ό,τι κι αν συμβεί.

Σε ποιους απευθύνεται:
• Σε εκείνους που επιθυμούν να εξασφαλίσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα σε περίπτωση απρόοπτου γεγονότος.
• Σε δανειολήπτες που επιθυμούν να εξασφαλίσουν την αποπληρωμή του δανείου ή άλλων υποχρεώσεων.
• Σε επιχειρηματίες ή στελέχη επιχειρήσεων ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Με το πρόγραμμα αποδίδεται στους δικαιούχους το συμφωνημένο κεφάλαιο σε περίπτωση απώλειας ζωής κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου.

Μπορείτε να το συνδυάσετε με πρόγραμμα ασφάλισης ζωής που προστατεύει εσάς και τους αγαπημένους σας σε περίπτωση προσωπικού ατυχήματος.

Σας παρέχει αποζημίωση για μια σειρά καλύψεων:

• Απώλεια ζωής από ατύχημα
• Ολική και μερική ανικανότητα από ατύχημα
• Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα

Σε ποιους απευθύνεται; Απευθύνεται σε εσάς που:

• Επιθυμείτε να εξασφαλίσετε, με χαμηλό κόστος, την οικογένειά σας σε περίπτωση ατυχήματος
• Θέλετε να έχετε κάλυψη για ατύχημα ή τραυματισμό και ιατροφαρμακευτικά έξοδα.